Masq-Mini presenterar ett nytt putty-material kallat BeeSPutty, för att underlätta skulptering till figurspel.

We have formulated a new bakable sculptingputty called BeeSPutty.

http://www.youtube.com/watch?v=16OPvzSJNBQ