Flick'em Up! var ett hajpat fingerfärdighetsspel förra året, men som producenten inte tyckte nådde tillräckligt många. Därför släpper nu Z-Man Games en "Wider Audience Edition" där de dels halverat det rekommenderade priset till $34,99 och översatt spelet till 14 språk, där även svenska, norska och danska är inkluderat.

Lansering sker under juli i år.