General Tagge möter General Rieekan i vår senaste Battle Report med skepp från senaste vågen till Star Wars: Armada. Robert valde att bli andraspelare varpå jag valde Most Wanted som Objective med Interdictor och MC80 som utvalda skepp.

Robert Karlsson, Empire (391/400)

Interdictor Suppression Refit (90 + 49)
- General Tagge (25)
- Admiral Titus (2)
- Phylon Q7 Tractor Beams (6)
- G-8 Experimental Projector (8)
- G7-X Grav Well Projector (2)
- Fighter Coordination Team (3)
- Interdictor (3)

Victory II-class Star Destroyer (85 + 36)
- Captain Needa (2)
- Gunnery Team (7)
- Expanded Hangar Bay (5)
- NK-7 Ion Cannons (10)
- Turbolaser Reroute Circuits (7)
- Corrupter (5)

3 x VT-49 Decimator (22)

2 x Firespray-31 (18)

Major Rhymer (16)

Tempest Squadron (13)

Daniel Roos, Rebels (400/400 points)

MC80 Star Cruiser (96 points)
- Overload Pulse ( 8 points)

Nebulon-B Escort Frigate (57 points)
-  Yavaris  ( 5  points)
-  Flight Commander  ( 3  points)
-  Fighter Coordination Team  ( 3  points)

[ flagship ] GR-75 Medium Transports (18 points)
-  General Rieekan  ( 30  points)

GR-75 Medium Transports (18 points)
-  Bright Hope  ( 2  points)
-  Toryn Farr  ( 7  points)
-  Bomber Command Center  ( 8  points)

CR90 Corvette A (44 points)

Luke Skywalker ( 20 points)

2 x X-Wing Squadrons ( 26 points)

Green Squadron ( 12 points)

VCX-100 Freighter ( 15 points)

2 x B-Wing Squadrons ( 28 points)