Det är sajten Finder som gjort en sammanställning av Metacritics medelbetyg av årens dataspel. 2001 älskade recensenterna spelen som mest. Då återfanns 32 dataspel i den eftertraktade 90+klubben (det vill säga spel som i genomsnitt fått över 90% i betyg av de större spelsajterna). Förra året enbart åtta och 2015 så få som fem.

Betyder detta att recensenter blivit mindre generösa i att dela ut fullpoängare eller har kvalitén på dagens spel stagnerat eller rent av sjunkit? Det kan man inte uttyda av statistiken, men vad tror ni?