Moa och Pernilla har undersökt vårt rollspelande under 2020

Rapporten Svenskt rollspelande – Rollspelande i Sverige 2020 har tagits fram utifrån en enkät som hade 1850 respondenter runt om i Sverige. Undersökningen kretsar kring frågeställningarna; Vilka som spelar, hur vi spelar, varför vi spelar, representation i rollspel och rollspelshobbyn samt frågor om föreningsliv och folkbildning, rollspels-communities, konsumtionsvanor och svenska rollspelsförlag. Enkäten låg ute i omkring en månad och publicerades på olika sociala medier och rollspelsforum. Det är en gedigen undersökning som presenteras. Kanske den mest omfattande undersökning som gjorts över svenskt rollspelande.

För att ta reda på mer om syftet bakom kartläggningen tog jag kontakt med skaparna: Moa Frithiofsson och Pernilla Sparrhult, två engagerade och drivna rollspelare som berättar att syftet med rapporten är att få fram en kartläggning som kan ligga till grund för utveckling och breddning av rollspelshobbyn.

Moa Frithiofsson. Foto: Privat

Moa: Vi brinner för rollspelshobbyn och har velat sammanställa ett underlag som på olika sätt kan gynna hobbyn. Vår förhoppning är att undersökningen kan bidra till mer samordning och att rollspelande kan nå ut till fler målgrupper.

Pernilla: Ja, att undersökningen kan bidra till att det kan byggas broar mellan bubblorna i rollspelshobbyn.

Moa: En av de slutsatser man kan dra av de svar som kommit in, även i fritextsvaren, är att det finns många slutna rollspelsgrupper och att det kan vara svårt att knyta kontakter med andra sammanhang på grund av brist på information. Rollspel till skillnad från många andra spelformer är något man i första hand gör inom den egna kompiskretsen.

Pernilla Sparrhult. Foto: Privat

Pernilla: Bubblor finns även i ett större sammanhang där vi ser att många som spelar rollspel även spelar brädspel. En del har dock litteratur och berättande som en ingång, andra har närliggande hobbies inom skapande aktiviteter eller spelar dataspel. De som spelar rollspel verkar komma från olika spelkultursammanhang och deltar i olika communities utifrån olika ingångar. Det upplevs finnas bristande möjligheter till exempelvis erfarenhetsutbyten emellan dem.

*

I rapporten framgår att övervägande majoriteten av alla spelare spelar rollspel för att man söker social samvaro, att man vill skapa häftiga upplevelser och att man vill bygga berättelser ihop med andra.

Att bygga berättelser utgör även en stor DIY-kultur där gruppen som spelar egenförfattade äventyr eller scenarion är nästan lika stor som den som köper färdigskrivna. Män köper fler grundregler än kvinnor. En stor majoritet som spelleder utgörs även av gruppen män. Många kvinnor köper i större utsträckning komplement än grundregler men kliver samtidigt fram som scenarioförfattare.

Moa: Vi ser det på sammanställningar av exempelvis konventscenarion där många kvinnliga namn finns med. DIY-kulturen är stor bland många kvinnliga spelare, så kreativiteten är stor även om färre kvinnor spelleder.

*

Representation inom rollspel är generellt viktigare för kvinnor och icke-binära än för gruppen män. Gruppen icke-binära och gruppen kvinnor, som tillsammans utgör en knappt tredjedel av de som svarat på rapporten är även mer kritiska till vilka förlag de köper från, baserat på hur förslaget hanterar representation i sina produkter. Dock visar det sig i fritextsvaren viktigt för alla inklusive gruppen män med större representation i den egna spelgruppen, där man vanligen önskar sig en ökad representation av kvinnor, men även spelare med annan bakgrund än en själv så som spelare från olika kulturer, med olika ålder eller könsidentitet. Det uttrycks tankar om att en mer blandad grupp skulle berika spelet med fler nyanser och nya tankesätt.  

Jag: Hur tänker ni att rapporten kan bidra till att skapa ett större sammanhang för rollspelare, när de flesta sitter och spelar med vänner eller familj och kanske inte hittar det sammanhang av medspelare man önskar?

Pernilla: Rapporten kan bidra med att peka på behovet. För det första ser vi att många inte är anslutna till någon förening. Av olika anledningar. Det kanske inte finns en närliggande förening, men också har gruppen äldre rollspelare blivit större. Är man över 26 så ser man inte nyttan av att vara med i en förening, då många föreningar får bidrag för att främja en ungdomskultur. Här finns idag en brist, men även en potential att arbeta med.

Moa: Vi ser också att befintliga informations- och kommunikationskanaler inte når ut i så stor utsträckning när det spelas i öar. Trots det efterfrågar många rollspelare ett större sammanhang och en ökad tillgång på lärande och folkbildning inom rollspel; Hur bygger man upp sin karaktär? Hur ska dramaturgin i mitt berättande/spelledandet utvecklas osv. Det finns mycket, utifrån rapporten, att sätta tänderna i för olika organisationer och communities.  

Pernilla: Ett större community skulle även hjälpa spelare som slutar spela. Exempelvis av anledningar som att man inte trivs i den egna spelgruppen, men inte riktigt vet hur man ska hitta nya spelare att spela med.

Jag: Vad skulle ni vilja göra med rapporten framåt? Kommer det någon uppföljning?

Moa: Det skulle vara väldigt roligt att kunna följa upp detta framåt, exempelvis med en lättillgänglig grafisk sammanställning på en site, men också att kunna dra djupare analyser av materialet samt att kunna göra om undersökningen, eller delar av dem återkommande och nå ut till fler.

Pernilla: Vi har fått många positiva gensvar från när vi släppte rapporten och många som har kommit in med tips och vill hjälpa till. Det är ett tecken på att det finns många engagerade och vi får pepp till att fortsätta, även om det kräver resurser.

Moa: Sedan är rapporten en öppen sammanställning till föreningar, till rollspelsförlag, till folkbildning med mera för att kunna se vad potentialerna till utveckling finns och att kunna använda detta som kunskaps- eller marknadsunderlag till sin verksamhet.

*

Vid den första snabba genomläsningen tycktes rapporten bekräfta flera av mina förutfattade meningar om vilka som spelar rollspel i Sverige; En typisk svensk rollspelare är en högutbildad man 31-40 år med yrke inom Data, IT och telekommunikation och som spelar rollspel med sina vänner. En typisk rollspelare är fortfarande inte som jag; en medelålders kvinna med intresse för rollspel som barn och som fick alla mina första rollspelsprodukter tvångsinslagna till paket då föreställningen var att jag köpte dem för att ge bort.

När jag läser rapporten ytterligare en gång så dyker det upp en mer nyanserad bild av rollspelare i Sverige. Rollspelare i Sverige finns i många olika åldrar, spelar gärna hemma med vänner och familj, men söker större möjligheter att kunna utveckla sitt spelande eller spelledarskap. Ingångarna till hobbyn ser väldigt olika ut och det gör förmodligen att gruppen är ganska bred. Fortfarande är en överväldigande majoritet män, men saker har hänt och såväl män som kvinnor och icke-binära söker ökade möjligheter till kontakt med andra spelare och att utveckla sitt spelande ihop med andra. Rollspel är i högsta grad en social och kreativ hobby, där regelverk, tärningar och spelmekanik mest är medel på vägen till att få gemensamt berätta-  i en samstämd spelgrupp.

Slutsatserna i rapporten är:

 • De flesta börjar rollspela i tidig ålder. En klar majoritet uppgav att de började spela som barn eller tonåringar.
 • En övervägande majoritet spelar rollspel med sina vänner och spelgrupperna består i genomsnitt av 3-5 spelare.
 • De flesta respondenterna spelar rollspel varje månad.
 • Män spelleder mer än kvinnor och det är fler män som uteslutande spelleder.
 • Många önskar större samstämmighet i spelgruppen.
 • Det är nästan lika många som spelar egenskrivna äventyr som spelar publicerade äventyr. Fler än hälften spelar även improviserade äventyr.
 • En övervägande majoritet av respondenterna väljer spel på grund av genre.
 • Fantasy är den vanligaste genren. Representation är viktigare för kvinnor och icke-binära än för män, samt för spelare i yngre målgrupper.
 • Det finns ett tydligt fokus på social samvaro och interagerande bland orsakerna till att man spelar rollspel.
 • Endast en knapp tredjedel av respondenterna är medlemmar i någon förening.
 • Respondenterna efterfrågar mer samordning inom rollspelssverige.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på i pdf-format.

Prenumerera
Meddelande om
guest

0 Kommentarer
Citerad feedback
Visa alla kommentarer
0
Vi vill gärna höra dina åsikter. Kommentera nedanför!x
()
x