Susanne Vejdemo

Lajvskribent

Svensk lajvproducent, lajvskribent och lajvare som nyligen flyttat till New York.