Extreme gaming med ett brinnande Jenga

Under kategorin “Don’t try this at home” placerar sig ett Jenga satt i brand rätt bra.

På allvar dock, gör inte om det här hemma!