Eterna X – Baltzars Grav


Evenemangsdetaljer


Eternalajven handlar om Treväga, en by och handelsplats som är mittpunkt för intriger och äventyr. Den förra kampanjen pågick 2005-2014 och vi har nu tänkt sätta igång den igen, men lätt förändrad.

Visionen med Eterna är att precis som förut skapa ett slags intrig/stadslajv där rollerna tillhör de starka människokulturerna som finns i Eterna, och rollernas beslut avgör framtiden för alla dess folk. Det mystiska som försiggår i skogarna är en del av det som sker, samtidigt som lajven kommer att rymma både de som vill spela baksluga borgare, tjuvaktiga tjänare, hedervärda hyrsvärd, burleska barder eller skuggande skogsvandrare. Alla spelar människor, och magi finns, även om magi i Eterna aldrig innebär annat än att du behöver spela på det du märker med dina sinnen.

Ett Eternalajv innebär att vi tar hand om alla nya och hjälper dem in i kampanjen ordentligt så att man förstår hur man gör när man lajvar, så att man har en bra roll att spela, och så att man är väl förberedd när det väl börjar. Vi kommer att jobba hårdare nu på att “lämna över” kampanjen till ett antal nya grupper som vi kallar “frihus”, en slags korsning mellan lågadel och handelshus, och det första lajvet nu sommaren 2018 handlar till stor del om att etablera närvaron av flera av dessa frihus, förutom att arrangera ett stort eller litet Eternalajv (beroende på hur många som vill vara med!) liksom förut.

Visionen är, sammanfattningsvis, Eternalajv som förut, med lite förändrade kulturer och en nystart för roller och grupper.

Din e-postadress kommer inte publiceras.