Barbaricum: Frosteder


Evenemangsdetaljer


De alamanniska kantonerna firar midvinter med fest och blot. Denna midvinterfest kommer även två bröllop att gå av stapeln.

På vårblotet för ett drygt halvår sedan förkunnade godjorna att fred skulle råda i kantonerna under ett år, men alla var inte nöjda med gudarnas påbud. En av kantonerna har fortsatt tala om räder och krig mot Rom.

Lajvets huvudinriktning kommer att vara socialt spel mellan bröllopsgästerna under bröllopsfesten. Det kommer också att vara spel med religiösa riter, lekar, gåvogivande och politiskt rävspel för att positionera sin grupp i maktspelet om Alamannia.

När: 13-15 februari 2015. På fredagen hålls en workshop, lördagen ägnas åt lajvet och på söndag förmiddag hålls årsmöte i föreningen Barbaricum. Det går bra att bara delta under lördagen.

Kostnad: 250 kr + 50 kr medlemsavgift i föreningen Barbaricum.

Mer information: barbaricumlajv.wordpress.com.

Kontakt: barbaricumlajv@gmail.com.