Nittonhundra


Evenemangsdetaljer


361987381f64bc66d15b14e4496fa950

Ett lajv i slutet av ett århundrade eller i början av ett nytt.

Lajvet Nittonhundra handlar om en tid i förändring och människor som lever i förändringen. Något nytt växer upp på bekostnad av något tidigare medan en del värden består, det är upp till människorna att själva välja hur de möter förändringen; somliga blir en del av det nya medan andra blir en del av det förgångna.

Vi arbetar utifrån grunden att det bästa sättet att få en bra upplevelse är att ge andra en ännu bättre upplevelse. Vi vill därför skapa ett sammanhang som gör det möjligt för lajvarna att skapa spelet och berättelsen för varandra, vi vill skapa ett lajv som drivs av socialt spel.

Din e-postadress kommer inte publiceras.