Sommarworkshop i stage fighting, Nordic Stage Fight Society


Evenemangsdetaljer


Nordic Stage Fight Society är en teaterorganisation som utbildar lajvare, skådespelare, historiska fäktare, stuntare, och alla andra som är intresserade, i teaterfäktning och annan fysisk illusion av våld.

Den stora sommarworkshopen återvänder i år till Sverige och Linköping. Årets lärarkår av sex olika nationaliteter har tillsammans många års erfarenhet av både teaterproduktioner och stora biofilmer.

Vi tränar dig som deltagare att bli bättre utifrån dina egna förutsättningar, och lär dig tekniker inom olika vapen, men vi lägger också stort fokus på historieberättande genom strid. Varje duell och slagsmål har som syfte att berätta något nytt för publiken om karaktärer, drivkraft, och motiv hos de stridande.

Som lajvare på en av våra workshops får du verktyg för att kunna utveckla den fysiska och dramatiska delen av dina lajvkaraktärer. Sverige är ett fantastiskt land för lajv, men är väldigt fokuserat på hantverksdelen av lajvvärlden. Med träning i stage fighting blir du både bekvämare i hantering av vapen, och dramatisering av stridigheter, och får dessutom förhoppningsvis också lite aha-upplevelser i jobbet att arbeta fram en karaktär.

Din e-postadress kommer inte publiceras.