Spelandet ökade och förbättrade isolerade svenskars välbefinnande under pandemin

Mellan den 24 november och 3 december tillfrågades 1000 svenskar av Sifo, på uppdrag av Sverok, i en undersökning om svenskars spelvanor under pandemin.
  • Var tredje person bedömer att spelandet haft stor betydelse för deras välmående.
  • Nästan varannan svarande från norra Sverige säger att spelande haft stor betydelse för deras mentala välmående under pandemin.
  • 1/5 har ökat sitt spelade under pandemin. För män är det så många som 4/10.
  • Brädspel är svenskars mest populära spelgenre. Varannan angav att de spelade brädspel, tätt följt av kortspel. Mest populär genre bland unga är TV-spel, med 52%.
  • Intressant är också att just äldre kvinnor (65+ år) värdesätter sitt spelande högre än 30-64-åringar. Nästan lika högt som 18-29-åringar.
  • Även denna undersökning fastställde att Sverigedemokrater är de som spelar minst, medan både vänsterpartister och moderater tillhör de som tycker att spelandet haft störst effekt på deras mentala hälsa.