Sverige bjuder in världen att utveckla nya spelidéer

[highlight ]PRESSMEDDELANDE[/highlight] För att stärka bilden av Sverige som ett kreativt och öppet land internationellt vill VisitSweden, Svenska institutet och Business Sweden lyfta fram kreativa näringar i den internationella kommunikationen. Genom initiativet Democreativity uppmuntrar Sverige världen till kreativt samskapande. Som ett första resultat lanseras nu nya dataspelsidéer som vuxit fram genom crowdsourcing av förslag från hela världen. Initiativet har under våren fått stor uppmärksamhet i internationella medier.

I den senast genomförda Global Creativity Index rankas Sverige som världens mest kreativa land. Det beror på internationell uppmärksamhet och framgång inom flera kreativa näringar, som litteratur, musik, design, film, mode och dataspel. Samtidigt är kännedomen om detta bland allmänheten i andra länder låg. De Sverigefrämjande organisationerna VisitSweden, Svenska institutet och Business Sweden vill bidra till att stärka bilden av och öka intresset för Sverige utomlands. Därför har man skapat initiativet Democreativity, som bygger på en övertygelse om att kreativitet frodas i en miljö som präglas av öppenhet för nya intryck och ett fritt utbyte av idéer. Som ett första steg har människor i hela världen bjudits in att bidra med nya spelidéer som man tycker är underrepresenterade i dagens dataspel, en bransch där Sverige har hög internationell profil. Initiativet är ett pilotprojekt som ska lyfta fram Sveriges öppenhet och kreativitet i konkret handling.

–  I stället för att skapa en egen kampanj där vi argumenterar för svensk kreativitet har vi valt att bjuda in världen att samskapa och skapa nya infallsvinklar. Sverige vill ge utrymme för allas idéer och på så vis skapar vi uppmärksamhet och engagemang för Sverige som ett öppet och progressivt land, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

–  I vår kommunikation om Sverige förmedlar vi historien om svensk kreativitet och innovationsförmåga på många olika sätt. Vi måste ständigt utveckla formerna för vår kommunikation i syfte att vara relevanta för människor i andra länder. Detta initiativ är ett bra exempel på det, säger Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet.

–  Att Sverige uppfattas som ett innovativt och kreativt land, öppet för nya idéer och perspektiv, stärker oss som en attraktiv exportnation och marknad för investeringar. Med Democreativity vill vi visa att vi är ett land i framkant som tror på människors skaparkraft och att vi genom samarbete med vår omvärld tar till vara på  framtidens möjligheter, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Insamling av spelidéer har pågått sedan april och initiativet Democreativity har redan skapat rubriker i många länder. Bland annat skriver brittiska The Independent: ”Sweden launches campaign to spread peace, love and democracy – through videogames”. The Next Web skriver att Sverige rankas högst inom kreativitet och är mycket mottagligt för nya idéer. Även BBC Radio, Times of India och International Business Times har berättat om initiativet. Genom sociala medier har idén hittills nått 8 miljoner människor.

VisitSweden, Business Sweden och Svenska institutet arbetar tillsammans för att stärka Sveriges varumärke. Syftet är att öka kännedom om och skapa förtroende för Sverige, få fler internationella besökare, öka svensk varu- och tjänsteexport och attrahera talanger.

Nyligen lanserades resultatet av de 500 idéer som världen bidragit med och tillsammans med en expertpanel har en beskrivning tagits fram av vad världen helst vill se i nya spel. Som ett examensarbete har spelutvecklarprogrammet på Högskolan i Skövde gjort tre spelprototyper, som bygger på de insamlade idéerna. Att samarbeta med andra, att spelen sker i fantasimiljöer och att lösa en uppgift snarare än att vinna är några av sakerna på önskelistan som spelutvecklarna tagit tillvara.

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd på VisitSweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, kommunikationsdirektör på VisitSweden, ulrika.hallesius@visitsweden.com, tel 0704-200 900

Henrik Selin, avdelningschef på Svenska institutet, tel 08-453 78 73
Sergio Guimaraes, medieansvarig på Svenska institutet, tel 073-684 20 65

Mia Bartelson Enayatollah, SVP Public Affairs and Corporate Communications på Business Sweden, tel 070-969 99 66

Prenumerera
Meddelande om
guest

0 Kommentarer
Citerad feedback
Visa alla kommentarer
0
Vi vill gärna höra dina åsikter. Kommentera nedanför!x
()
x