Ytterligare missförhållanden inom spelbranchen – Larm från svenska Paradox

I artiklar från så väl Kollega som Breakit har en medlemsundersökning från facken visat att även den svenska spelstudion och utgivaren Paradox har allvarliga problem med sin företagskultur. Över 40% av de anställda uttryckte att dom upplevt kränkande behandling. Siffran är ännu högre bland de kvinnliga anställda, hela 69%. Motsvarande siffra bland männen är 33%. Det framkom även problem med tystnadskultur inom organisationen och att företaget skyddade personer på högre positioner inom företaget. Tystnadskultur, vilket är ett begrepp som betyder … Fortsätt läsa Ytterligare missförhållanden inom spelbranchen – Larm från svenska Paradox