Storm över Königsberg


Evenemangsdetaljer


bm3Som deltagare på “Storm över Königsberg” iklär du dig rollen som bombflykting från Königsberg eller gårdsfolk i det krigshärjade Ostpreussen hösten 1944.

Lajvet äger rum på mellan Falköping och Ulricehamn 30 okt – 1 nov 2015 och är ett samarrangemang mellan Fronthistoriska föreningen (FHF) och Alternaliv AB. Lajvet rymmer 40 deltagare och lika många timmars intensivt spel.

Läs mer på storm.alternaliv.se