Den sexssidiga tärningens hemligheter

Vad är det som är så speciellt med en 6-sidig tärning? Kan det vara spänningen när tärningen kastas? Det finns ingen möjlighet att ana vad resultatet blir. För några sekunder är spänningen total tills tärningen slutar att rulla.

Denna text täcker endast 6-sidiga tärningar med sammanlagt 21 prickar. Även om jag försöker få med så mycket som möjligt så finns det enormt mycket mer att ta reda på om detta ämne. Jag borde ha haft med källor och liknande, men eftersom det en text skriven utan varken samhällsstörande avsikter eller åsikter så hoppas jag att du som läsare visar förståelse.

Teknisk data

En tärning är en kub, eller en hexaeder, eftersom i varje hörn möts lika många sidor. Om varje kant har längden a så är kubens volym lika med och dess sammanlagda mantelarea 6×a².

En hexaeder har följande data:

  • Dimensioner: 3
  • Hörn: 8
  • Sidor: 6
  • Kanter: 12
  • 6 liksidiga kvadrater

En vanlig 6-sidig tärning har oftast en kant på cirka 1,6 cm. Den är numrerad från 1 till 6, oftast med ett mönster av prickar, men även siffror förekommer. Prickarna är traditionellt placerade så att motsvarande sidor bildar summan 7 med sammanlagt 21 prickar. Det innebär att sidorna 1, 2 och 3 har motsvarande sidor 6, 5 och 4 så att summan av motsvarande sidor blir 7.

Sidorna kan placeras medsols eller motsols. Om sidorna för 1, 2 och 3 är placerade motsols så är tärningen högerhänt och tvärtom kallas vänsterhänt. Högerhänta tärningar är vanligast i väst medan vänsterhänta är vanligast i Asien. Asiatiska tärningar brukar ha sina prickar mer centrerade och kompakta än västerländska. 1-pricken på den asiatiska tärningen är även större än övriga prickar. Asiatiska tärningar brukar dessutom ha 1 och 4 färgade röda för att motverka otur. Kinesiska ordet för fyra är snarlikt ordet för död. Därför används lyckobringande röd färg som anses ge tur.

11868825_997519316976781_2092950549_n

Bilden visar några olika tärningar. Den längst till vänster är vänsterhänt och asiatisk. Nästa tärning, den blå är högerhänt och västerländsk. Jämför hur 1, 2 och 3 är placerade så syns det att den tärningen som är längst till vänster och den längst till höger har 2 och 3 tvärtom mot de tre tärningarna i mitten. Den längst till vänster är helt klart asiatisk. Stor röd prick som 1:a och vänsterställd placering av sidorna. Den är dessutom köpt i Thailand.

Överst visar hur prickar ser ut på en asiatisk tärning och nederst västerländsk.

Resultatet av ett tärningsslag följer fysikens lagar. Olika faktorer spelar in för att avgöra hur tärningen landar. Kraften i kastarens hand, underlag samt tärningens utformning. För att undvika misstankar om att tärningens prickar/hål kan påverka tärningsslaget så använder kasinon precisa tärningar. Beroende på hur hålen är utformade på oprecisa tärningar så kan det påverka tärningsresultatet. Det kan alltså löna sig att provslå nya tärningar för att se vad de går för.

Oprecisa tärningar

Oprecisa tärningar har inte total exakthet. Prickarna är en del av gjutformen. Efter att tärningen har gjutits så målas den helt i en färg. Den torkade färgen poleras sedan i två omgångar, så kallad tumble-finishing. Först en grov och därefter en finputs. Dessa poleringar lämnar färg i hålen men all övrig färg slipas bort och hörn och kanter får en mjuk form.

casinodice

Precisionstärningar

Precisionstärningar gjuts utan prickar. De poleras precis som oprecisa tärningar, men prickarna borras istället för att vara med i formen. Hålen fylls med samma typ av massa som tärningen är gjuten av, men i en annan färg. Detta för att få samma densitet på hela tärningen. Tärningen är så gott som en perfekt kub och den får ett serienummer för att förhindra att den byts ut. De används för craps och liknande casinospel.

Skrock och vidskepelse

Det finns många varianter på vad som en spelare anser vara tur eller otur. Nedan följer några av de vanligaste

Egna tärningar

Det anses ge otur att slå med någon annans tärningar eller låna ut sina egna tärningar. Blotta beröringen från annan spelare anses av många, vara en stor källa till otur.

Slå om tärningar

Båda varianter är lika vanliga, antingen att man vill slå om en tärning som har slagit bra eftersom den är i ett stim, eller att inte slå om en tärning som nyss slog bra eftersom den redan har förbrukat sin tur. I samband med denna vidskepelse kan övningsslag ske för att sortera ut olämpliga tärningar.

Masslag

En del spelare anser att ett fåtal tärningar ger otur, medan om en hel mängd tärningar som slås samtidigt ger tur. Därför kan spelaren sätta sig i en situation där många tärningar behövs, eller slå många tärningar ändå, varav någon enstaka tärning är av annan färg. Till exempel slås 10 tärningar varav några få är i en annan färg. Det är dessa få som räknas.

Tärningar som slår dåligt är olydiga tärningar som behöver bli bestraffade

Bestraffa tärningar

Tärningar som slår dåligt är olydiga tärningar som behöver bli bestraffade, eller åtminstone bli hotade om straff. Här finns hot om en sväng i mikrovågsugnen. Även andra typer av hot förekommer som inkluderar bland annat bensin och eld, frysbox, begravning samt andra mer eller mindre osmakliga variantet. Vanligaste bestraffningen är dock att med en graciös rörelse skicka tärningen till en annan del av rummet. Men att kasta iväg en olydig tärning kan kännas tillfredsställande för stunden men anses vara dålig spelsed.

Fusk

Fusk med tärning är naturligtvis något som inte ska uppmuntras. Därför är det i preventivt syfte som det nedan räknas upp några sätt att fuska för att kunna upptäcka ifall motståndaren använder något knep.

Fusk för den fingerfärdige

Nedan följer några fusk för den som har snabba fingrar.

Bra resultat

Låt några tärningar med bra resultat ligga kvar på bordet när du ska slå. Slå dina tärningar så att de hamnar i närheten av de liggande tärningarna. Om du plockar tärningar snabbt så kan du hävda att det var en av de liggande du slog. Detta fusk fungerar bäst om det spelas ett spel där många tärningar rullas. Till exempel ett figurspel.

Omslag

Låtsas som att du inte har slagit eller bara har provslagit och slå om.

Rotera

Snurra diskret på tärningen. De flesta med tärningserfarenhet vet att en tärning har 6 och 1 på motsatta sidor. En enklare variant är att välta tärningar så att önskat resultat kommer upp.

Snabbräkning

Lyft snabbt upp tärningen, så att ingen kan kontrollera ditt slag. Fungerar bäst om det är många tärningar som rullas. Plocka upp de tärningar som har lyckats och plocka med några misslyckade på köpet.

Räkna fel

Beroende på spelsystem så finns det en mängd regler som påverkar tärningsslaget. En extra bonus hit eller dit är inte alltid lätt att upptäcka. T.ex. på detta slag har jag +1 på alla tärningar av någon mer eller mindre trovärdig anledning

Läs fel

Läs värden från en annan rad. Det mest oskyldiga fusket eftersom det faktiskt kan hända den bäste om regelsystemet har många tabeller och regler att hålla reda på.

Några extra

Slå några extra tärningar. Ska du slå 12 tärningar så kan en eller två extra tärningar slinka med.

Slå om tappade tärningar, men bara om de är dåliga

Om du ska slå många tärningar och någon ramlar ur handen medan du skakar tärningarna, plocka upp till handen om tärningen var dålig, men låt den ligga kvar om den var bra. I praktiken får du ett omslag.

För att undvika misstankar om ovannämnda fusk så anses det vara god spelsed att visa motspelaren den tabell som visar önskat tärningsresultat samt att låta tärningarna ligga efter slaget tills motspelaren har gett samtycke att plocka upp tärningarna. Missarna plockas upp först så att endast träffar ligger kvar.

Fusk för den tekniske

Nedan följer fusk som kräver tekniska förberedelser och används mest för craps och liknande casino-spel.. För att undvika misstankar om fusk så anses det vara god spelsed att låta motspelaren känna och provslå tärningarna. Det anses även vara svårare att fuska med genomskinliga tärningar, därför ska de föredras.

Laddade tärning

En laddad tärning har blivit manipulerad för att påverka vilken sida som kommer upp. Det finns flera metoder.

Rundade hörnen

Tärningen har extra filade hörnen så att det är lättare för tärningen att rulla upp på en viss sida.

Rundade sidor

fusktarning

Vissa sidor på tärningen är rundare än andra så att det är större chans att den landar på en ej rundad sida. Om t.ex. sidan med 6 är lite rundad så är det liten chans att den sidan kommer nedåt och därmed ges resultatet 6.

Vikter

Vikter i en tärning gör så att tärningen hamnar på en viss önskad sida. Detta fusk fungerar naturligtvis inte på en genomskinlig tärning.

Knackare

Knackare har en droppe kvicksilver i en behållare i tärningen med ett rör som leder till en annan behållare i tärningen. Genom att knacka på tärningen flyttar sig kvicksilvret till den andra behållaren så att chansen för att få önskat resultat ökar.

Temperaturkänslig tärning

En variant av knackaren är att fylla behållaren med ett material som har lägre smälttemperatur är kroppstemperaturen. Genom att hålla i och värma upp tärningen så smälter och flyttas materialet på samma sätt som kvicksilver.

Magnet

Detta kräver inte bara en förberedd tärning utan även ett förberett underlag som magneten i tärningen kan fastna mot.

Hyvlad tärning

En tärning kan vara hyvlad och smalare på en sida för att påverka resultat av tärningslaget.

För att undvika misstankar om ovannämnda fusk så är det bra att göra som kasinon och ha med sig en mikrometer för att kontrollmäta tärningens sidor.

Att slå en tärning

Hur ska en tärning slås, hur påverkar underlaget och vad händer om tärningen landar fel?

Själva slaget

Kasta eller slå tärning. Båda termerna är accepterade. Det grundläggande i ett tärningsslag är att tärningen ska rulla minst tre varv runt sin egen axel. Ett kortare slag skapar misstankar om fusk och anses inte vara ett riktigt slag.

Underlaget

Bästa underlaget är en filtbeklädd bordsyta. Alla typer av tärningar trivs på fältbeklätt underlag. Är ytan hård så är tärningar med rundade hörn mest lämpliga. På en hård yta är det risk för att tärningarna studsar för mycket och hamnar på golvet.

Efter slaget

Till slut slutar tärning röra sig och den ligger still. Vad gäller då?

På bordet

Strikt kan man säga att endast tärningar som ligger plant är giltiga. Ligger en tärning det minsta snett så ska den diskvaliseras och slås om.

Bredvid bordet

Om tärningen hamnar på golvet så ska den slås om, även om det finns spelare som anser att kan man inte ens träffa bordet så blir tärningen ett automatiskt misslyckande. En del tycker att om flera tärningar slås och en eller flera hamnar på golvet så ska enbart de som hamnar på golvet slås om, andra tycker att alla ska slås om, även de som ligger bra på bordet. Vad som än gäller så är det viktigt att en typ av regler används under hela partiet.

Tärningsresultatet

När en eller flera tärningar slås så eftersträvas vissa resultat. Nedan följer några vanliga kombinationer.

Nummermatchning

Kanske den äldsta mekaniken när det gäller tärningsslag. Slå två tärningar och summan ska bli en viss summa. 6 och 8 är bra i t.ex. Backgammon medan 7 gör att spelbrickan kan hamna i en osäker position. Utan ett spelbräde finns samma mekanik i ”craps”.

Nummermaximerande

Här gäller det att summan av två tärningar ska bli lika med eller mer/mindre. En vanlig mekanik för rollspel och figurspel.

Mönstermatchning

Här ska en mängd tärningar slås för att få ihop ett mönster. Ett känt sådant spel är Yatsy där spelaren slår fem tärningar och får tre försök på sig att bilda mönster. Till exempel Stor straight.

Uppsättningar

Här gäller det att få så många tärningar som möjligt av en och samma typ. Till exempel femmor.

Tärningstermer

Det finns några tärningstermer som tärningspelare använder sig av. Här är exempel på några.

1T6 — En tärning som ska slås.

2T6 — Två tärningar som ska slås.

5+ — Resultatet på tärningen ska bli 5 eller mer.

1T6+2 — Slå en tärning och lägg till 2 på resultatet.

1T6*2 — Slå en tärning och multiplicera talet med 2.

Det finns otaliga fler kombinationer och det bara spelkonstruktörens fantasi som sätter begränsningen.

Tillbehör

Visst, det räcker med en tärning, det är allt som behövs, men det finns mer eller mindre nödvändiga tillbehör.

Kopp

Tärningskoppen tillhör det tillbehöret som måste räknas till det viktigaste. Genom att skaka om tärningarna ljudligt så minskar misstankar om fusk radikalt. En annan fördel med kopp är att vända den upp och nedpå på bordet så kan tärningarna slås där de behövs. Till exempel en tärning med pil kan behöva slås bredvid en spelpjäs för att bestämma riktning.

Torn

dicetray

Används istället för tärningskopp eller då mer tärningar ska slås än vad som är hanterbart med en kopp. Tärningarna stoppas i öppningen längst upp och ramlar ned i skålen. Eftersom de studsar mellan väggarna på vägen ned så anses de vara ordentligt rullade.

Tärningsskål

Tärningsskål eller tärningsbricka är filtbeklädda för att tärningarna ska rulla lätt. De används när det inte finns så mycket yta att rulla över. Bilden visar en tärningsbricka.

Påse

Används för att transportera och samla tärningar. Används även i en del tärningsspel för att kunna dra slumpvisa tärningar då olika tärningar har olika egenskaper.

Tärningsbord

Ett särskilt bord för craps och liknande casinospel. Bordet liknar ett roulette-bord men har en nedsänkt skål där roulettehjulet brukar vara. Skålen har vallar som tärningarna ska studsa mot vid spel. Alternativt har hela bordet vallar. Tryckt på underlaget finns poäng och regler, precis som med roulette.

Tärningsraka

Används för craps och liknande casinospel där tärningar ska flyttas över tärningsbordet utan att resultatet på tärningarna ändras under förflyttning.

Statistik

Det går inte att skriva något om tärningar utan att nämna något om statistik. Sannolikheten för att tärningen ska landa på det önskade resultatet är 1/6 eller 16,7 %. Detta innebär, teoretiskt, att till exempel 3 kommer upp var sjätte gång och att inom sex slag ska 1 till 6 komma upp varsin gång. De som kastar tärning lite mer regelbundet vet att så är inte fallet. Om det behövs en 6:a så är det lögn att få det, hur många gånger tärningen än kastas. Om det däremot inte får bli en 6:a; just det, gissa vad som kommer upp då. Slumpens vägar äro outgrundliga.

Trots att slumpen hela tiden spelar in så finns det ändå ett mönster i kaoset. Om en tärning kastas tillräckligt många gånger så blir faktiskt var 6:e slag 3. Det räcker dock inte med att slå sex slag, eller hundra. Två- till tretusen slag måste slås innan resultaten blir någorlunda jämnt fördelade över tärningens sex sidor. Detta fenomen kallas ”de relativa frekvensernas teori.”

Venn-diagram
Venn-diagram

Venn-diagram

I ett Venndiagram skulle ett tärningsslag se ut som på bilden ovan, där A är det önskade resultatet, i detta fallet en 6:a, och  övriga resultat, 1, 2, 3, 4 eller 5. Det ger, då P betecknar sannolikheten:

P(A) = 1/6

P(Â) = 5/6

Det gör att det går att räkna ut exakt odds för att slå två 3:or i rad.

Första slagetAndra slaget
1/6P(A) = 16,7 %1/6 * 1/6P(A) = 2,8 %
  1/6 * 5/6P(Â) = 13,9 %
    
5/6P(Â) = 83,3 %5/6 * 1/6P(A) = 13,9 %
  5/6 * 5/6P(Â) = 69,4 %
 100 % 100 %

Av detta kan vi utläsa: om den första tärningen blir en 3:a så är sannolikheten att den andra också blir en 3:a 2,8 %. Att inte få 3 på varken det första eller andra slaget har sannolikheten 69,4 %. Slutligen, att få 3 på åtminstone ett av slagen har sannolikheten 13,9 %. Genom att räkna ut alla sannolikheter som i tabellen ovan går det att kontrollräkna så att det blir 100% i varje kolumn.

Nedan gäller att det första slaget skall vara 6 och det andra kan vara 4, 5 eller 6.

Första slagetAndra slaget
1/6P(A) = 16,7 %1/6 * 3/6P(A) = 8,3 %
  1/6 * 3/6P(Â) = 8,3 %
    
5/6P(Â) = 83,3 %5/6 * 3/6P(A) = 41,7 %
  5/6 * 3/6P(Â) = 41,7 %
 100 % 100 %

…tänk inte på sannolikhet eller fördelningsmönster, bara slå och lämna allt åt slumpen.

Så här går det att leka med siffror tills det är bevisat intill sista decimal att nästa tärningskast blir ett visst tal. Och i teorin stämmer det. Fast enligt ovannämnda ”de relativa frekvensernas teori” så kvittar det vad oddsen är, den stämmer ändå inte förrän efter ett stort antal tärningsslag används.

Under ett spelparti av, till exempel Monopol kastas det ett hundratal slag. Det är alltså ingen idé att hoppas på att ”Nu har jag slagit en massa 1:or så nu måste det bli en 6:a.”. Det kastas för få tärningsslag under ett spel för att det ska ge resultat på slumpen. Därför är mitt råd, nästa gång du ska slå ett tärningsslag; tänk inte på sannolikhet eller fördelningsmönster, bara slå och lämna allt åt slumpen.

Prenumerera
Meddelande om
guest

1 Kommentar
Äldsta
Nyaste Högst rankade
Citerad feedback
Visa alla kommentarer
Kjell

Intressant och lärande läsning.

1
0
Vi vill gärna höra dina åsikter. Kommentera nedanför!x
()
x