Divided Land


Evenemangsdetaljer


Divided Land är ett historiskt återskapande live-rollspel som placerar spelarna mitt i kaoset kring Palestinafrågan år 1947.

Det är främst ett spel om politik och sökandet efter en lösning till problemen i den regionen av mellanöstern som Storbrittanien hade antagit ansvaret för sedan den 9:e December 1917, när general Allenby mottog de Turkiska truppernas kapitulation av Jerusalem.

Spelet består av flera lag som representerar olika viktiga intressen i regionen: Storbrittaniens, judarnas och arabernas olika representanter från perioden med början i Mars 1947. Den 14:e februari lät Ernest Bevin meddela att Storbrittanien tänkt lägga ner det brittiska mandadet och istället överlämna “Palestinafrågan” till det framväxande Förenta Nationerna, som har den teoretiska makten att framtvinga en lösning om inte en nås innan dess.

Under mandadets sista månader sker ett frenetiskt manövrerande för att skaffa positioner och inflytande, i ett sista försök att hitta en lösning som tillfredställer alla parternas intressen innan problemet lämnas över till en ännu okänd internationell organisation.

Alls spelare har samma överhängande uppdrag, även om de skiljer sig åt i hur dessa tolkas!

Enkelt sagt är dessa uppdrag:

* En lösning på Palestinafrågan som tillfredställer både lagens samt spelarnas personliga objektiv och som också accepteras av alla andra parter. Skulle detta lyckas behövs inte FN ta över frågan.

* Om de inte kan uppnå en sådan lösning måste de ha förberett en övertygande plan att lägga fram inför FN. Skall denna lösning innehålla en delning behöver en gränsdragning ingå i planen.

* Skulle den lösning som FN fattar beslut om inte tillfredställa lagets intressen behöver laget ha förberedda reservplaner redo som de kan sätta i rörelse snabbt för att säkra sina intressen.

  1. Registreringen är öppen! Skriv till oss på gamemakersmalmo@gmail.com om ni har frågor! Registrering sker via vår invajo-sida, se länk under “webbsida” ovan.

    Vi vill gärna ha fler anmälda! Kontakta oss om ni är studenter för att få rabattkod, vi har även rabatter för Sverokmedlemmar. Vi hjälper dig gärna för att se om du kan få del av våra rabatterbjudanden :-)

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *