DOS IV: Under vingars slag


Evenemangsdetaljer


Detta är en High-fantasylajvkampanj som fokuserar mycket på att ge våra lajvare en annorlunda fantasyupplevelse och att komma med nya och spännande idéer både för våra lajv men också i hur vi förmedlar information till er, våra lajvare. Räkna med en fiktion där inget är säkert och allt kan ifrågasättas, eller är invävt i fyra lager lögn. Sanctera är ett lajv i en mörkare fantasy setting, som bryter några av de klassiska normerna kring hur en fantasyvärld skall se ut.

Kort och gott, grim/dark-mystery-adventure-conspiracy-high-fantasy!

Det är inte ett misärlajv i sin kärna, det är viktigt att poängtera. Men det finns goda möjligheter att misärlajva, som till exempel alvslav eller dylikt

Lajvet är inte ett nybörjarvänligt lajv i dess design eller arrangörernas vision.
Men nybörjare är självklart välkomna till arrangemanget.

Fler berättelser
Ella gråter inte längre