Vi packar upp Marvel Infinity Gauntlet

Niklas Lagström Spelkult har fått lägga vantarna på, och packar upp kortspelet Marvel Infinity Gauntlet. Spelet ges ut av Z-man games och distribueras av Asmodee Nordic. Infinity Gauntlet baserar sig på regelsystemet för det populära A love letter game och väntas bli en hit för alla Marvel-fans. Vad finns i det lilla nätta paketet?