Jämställdhetsmärkning för dataspel

Du kanske trodde att det var slut med insatser från Dataspelsbranchen i och med #gamediversity? Att man tillfälligt satt ner foten för att sedan köra “business as usual”?

Glädjande nog verkar det inte så. För nu har man fått klartecken av VINOVA att genomföra en förstudie, som är ett första steg för att senare kunna utveckla innovationer med utgångspunkt i en normkritisk metod.

Sent ska syndarna vakna sägs det. Branschen har länge utpekats som föråldrad i sitt sätt att framställa kvinnor i spel. Vissa menar att detta direkt eller indirekt återspeglas i den kultur som omgärdar spelen. Bland annat jag!

Därför var det inte en dag för sent när de svenska speljättarna gick samman och gjorde ett upprop för mångfald i spelen, spelkulturen och spelbranchen för några veckor sedan. Ett upprop som spridit sig över världen, kanske inte i form av så värst många namnunderskrifter (runt 1500 i skrivandes stund), men som en levande språngbräda till debatt, inte minst från hashtaggen #gamediversity på Twitter.

Nu meddelar Sveriges innovationsmyndighet – VINOVA, att man som ett av 19 projekt givit föreningen Dataspelsbranchens projekt Ett normkritiskt märkningssystem i dataspelsbranschen” planeringsbidrag inom utlysningen “Mångfaldslabbet”. VINOVA som förövrigt stöttade dataspelsbranchens projekt Diversi redan 2013.

I sitt pressmeddelande skriver de:

Ett exempel är dataspelsbranschens förening som ska ta fram ett märkningssystem som gör det möjligt för kunder att hitta och premiera normkritiska spel, något som på sikt kan påverka spelutvecklingen.

Totalt får de 19 projekten 5 miljoner kronor att dela på, vilket motsvarar mellan mellan 150 000 och 300 000 kronor per initierad förstudie.