Banished låter dig guida en liten befolkning i exil i deras strävan bygga en fungerande tätort. Du känner igen konceptet från andra stadsbyggar-simulatorer. Här är dock settingen satt i en enklare historisk by-miljö, utan fantasyinslag eller annat bling-bling. Avskalat är ordet.

Mycket energi har lagts på att skapa verklighetstrogna förutsättningar där bostäder och andra faciliteter måste ha en viss standard för att invånarna ska trivas och därigenom föröka sig. Balans är honörsordet, för det tycks inte finnas några genvägar till framgång. För precis som du blir entusiastisk över att din befolkning slår i taket inser du antingen att mat- eller bränsleförsörjningen är undermålig, eller att ett stort generationsskifte är i akut antågande.

Det är fascinerande, för i de flesta liknande simulatorer brukar man knäcka koden efter ett tag. Här har man dock, trots det avskalade konceptet som helt saknar bortomliggande mål (bortsett att få byn att växa och frodas) uppnått näst intill perfekt spelbalans. Hela tiden måste det passas på, pillas i och utvecklas för att korrigera små eller stora brister.

Grafik75
Ljud/Musik65
Spelglädje75
Balans90
Artificiell intelligens70
Återspelbarhet95
Läsarbetyg0 Betygsätt0
Bäst
Balanserat
Realistiskt
Utmanande
Sämst
Inga sekundära mål
Ingen märkbar story
Ap-svårt!
78
Balanserat Bygge