Wildstar blir Free-To-P(l)ay

Det som tycktes vara det sista dödsrycket i MMO-trenden går till sist samma väg som de flesta andra.

Prenumerationsavgiften blir “valfri” och man ska därmed lockas att betala för sin vistelse på mer kreativa sätt i spelet.

RPS
 – som grävt fram uppgifterna – berättar bakgrunden och detaljerna mer ingående, men kortfattat konstaterar man att man varit lite sena på MMO-trenden och att spelarnas prenumerationsbenägenhet inte längre är vad det en gång varit.

We started building [Wildstar] at a time when there were plenty of subscription MMOs

Källa: Wildstar free | Rock, Paper, Shotgun