Inga förtroendevalda rasister i Sverok

Spelhobbyförbundet Sverok, med 80 000 medlemmar där ca 9 av 10 är under 25 år, har i helgen haft sitt Riksmöte, där en av punkterna bland annat var den här:

“Sverok är ett brett förbund och en demokratisk folkrörelse som tydligt ställer sig bakom principer som demokrati, öppenhet, jämställdhet och mångfald. Idag har det skett en normalisering där organisationer som till exempel Sverigedemokraterna, vilka arbetar emot dessa principer, ses som vilket parti som helst. Det är, i enlighet med Sveroks stadgar och värderingar, inte möjligt att vara förtroendevald representant för Sverok och samtidigt vara förtroendevald inom Sverigedemokraterna eller andra rörelser som aktivt arbetar emot dessa demokratiska principer.”

*Uppdatering*
Man kan se hur motionen presenteras och diskuteras här:

Den bifölls!

Källa: https://twitter.com/johannesaxner/status/673177001729986560