Sverok arbetar med spelarkultur

För ett år sedan inledde Sverok tillsammans med Ung Media projektet: NAB- Normer, attityder, beteenden. Projektet har nu landat ner i två undersökningar. Den första undersökningen består av en attitydsundersökning. Dels kvantitativ i form av enkätmaterial och dels en fördjupad kvalitativ del där medlemmar intervjuats. Dessutom har en maktanalys gjorts i samband med Sveroks riksmöte och där medlemmarnas plats och tid i talarstolen har analyserats mot talarnas uppgivna bakgrundsfaktorer som ålder, könstillhörighet och religiös tillhörighet.

Båda undersökningarna är gedigna och det riktigt matnyttiga ligger förmodligen i när man kan korsanalysera dem. Det framgår att Sverok är en intressemässigt mångsidig riksorganisation som samlar människor med olika inriktningar, vilken var för sig har odlat fram sin egen deltagarkultur. Lajvföreningar har sina utmaningar att arbeta med, e-sporten sina och brädspelsföreningar helt andra. Det finns dock en mycket homogen kärna där den absolut vanligaste medlemmen som deltog vid riksmötet i fjol är en svenskfödd heterosexuell kille i dryga 20-årsåldern utan religiös tillhörighet. Det verkar inte som att denne, den “vanligaste” medlemmen, automatiskt får mest tid i talarstolen.
Det påvisas dock en problematik, där de som avviker mot normen är de som upplever mest utanförskap och har svårast att komma in i föreningslivet samt att det finns problem med härskartekniker och intolerans mot avvikande åsikter och personers avvikande bakgrund.
Det finns en större mängd intoleranta uttryck bland de digitala spelarna än bland övriga. Detta hänger förmodligen samman med att man upplever sig mötas av mer respekt i en förening vars medlemmar träffas i fysisk form. På nätet ser man sig som mer anonym. Det blir troligtvis en angelägen bit att jobba vidare med. Rapporterna visar endast upp problemen, inte  möjligheterna och det är viktigt att ha med sig i läsningen.

I ett riksförbund som Sverok är det en mycket modig sak att åskådliggöra de strukturer och maktfördelning som finns. I och med att problemen läggs upp på bordet så synliggörs dem och går att rätta till. Sverok har nu fått pengar till ett fortsättningsprojekt för att arbeta vidare med frågorna bland sina medlemmar. Det är ett tufft jobb och jag önskar dem all lycka framöver och önskar att detta blir en inspiration till fler riksförbund och organisationer att ta efter.

Rapport: Normer, attityder, beteenden – Sverok (PDF)
Maktmätningsrapport – Sverok (PDF)

Prenumerera
Meddelande om
guest

0 Kommentarer
Citerad feedback
Visa alla kommentarer
0
Vi vill gärna höra dina åsikter. Kommentera nedanför!x
()
x