Ett dån av vittnesmål

Bakgrund

  • LWU – Larp Women Unite är Facebookgruppen, som refereras till i texten. Gruppen startades av Karin Edman på initiativ av Linnea Risinger under sommaren 2014.
  • Kampanjen Prata om det (#prataomdet) uppstod som en rörelse bestående av skribenter, bloggare och twittrare och startades utifrån en diskussion Johanna Koljonen förde på Twitter under 2010. Det handlade om berättelser från gråzonen, om när sex blir övergrepp. Denna kampanj öppnade upp för samtal som tidigare inte hade förts inom ”nördkulturen” i ett större sammanhang.
– Artikeln på Engelska/English Translation –

Det handlar om sexuella trakasserier i lajvvärlden. Ofredanden, tafsanden, övergrepp och våldtäkter på sovande eller berusade deltagare, grova våldtäkter med misshandelsinslag och till och med mordförsök.

Den 17:e juni i år skapades en ny Facebookgrupp för lajvare som helt eller delvis identifierar sig som kvinnor. Medlemstalet steg snabbt och i skrivandets stund samlar gruppen 580 spelare i olika åldrar och med olika bakgrund. Syftet med gruppen är att vara en fristad för olika frågor som rör kvinnors villkor på lajv. Det finns trådar om att gestalta kvinnliga antagonister, om att ha mens under arrangemang, sömnadstips, diskussioner och tankar om rollgestaltning, arrangörskap och föreningsliv.  Små frågor, stora frågor och helt avgörande frågor.

”Det är så viktigt att vi berättar. Att vi talar om hur vanligt det är och att det inte är ok. Om vår rätt att säga nej och att det aldrig, aldrig går att ursäkta att någon inte lyssnar. Alla känner ett offer men ingen känner en förövare och det är nu dags att ta ställning.” (anonym)
 

I många fall är jag som person milt skeptisk till att dela upp forum och mötesplatser baserat på kön, då jag anser att öppna platser ofta främjar ett större erfarenhetsutbyte, men jag har erfarit att det finns undantag.

På sista tiden har ett mörkare ämne smugit sig in i trådarna för att under de senaste veckorna vuxit till ett dån av röster. Inlägg efter inlägg har fyllts på med olika berättelser om svåra erfarenheter. Det handlar om sexuella övergrepp. På lajv eller inom lajvkretsar. Över tusen inlägg med berättelser, tankar, förslag och inte minst stöttning.

Det är många gärningsmän; i trådarna beskrivs nästan enbart övergrepp utförda av män på kvinnor, och många utsatta. Det handlar om sexuella trakasserier och ofredanden, tafsanden, övergrepp och våldtäkter på sovande eller berusade deltagare, grova våldtäkter med misshandelsinslag och till och med mordförsök.  En del har anmälts, men väldigt många händelser har inte nått ut till polisens eller ens lajvarrangörens öron. Förrän nu.

”Jag var så gott som totalt utslagen och kunde inte göra särskilt mycket alls för att stoppa då jag knappt fattade vad som hände. Han våldtog mig och på morgonen skämdes jag och bara gick ut från lägret, för det kändes som om det var mitt fel.” (anonym) 
 

I många fall handlar det om unga människor, 15-16-åringar som blir bjudna på alkohol och trakasserade av äldre pojkar/män och där det under natten går överstyr. I andra fall handlar det om ytterst planerade gärningar utförda under en längre tid.

Foto: Ophelia Cherry
Foto: Ophelia Cherry
 
”På lajven skulle jag alltid spela en undergiven roll, tjänare till gruppen, hans vänner. Jag kastades runt som en handväska. Men jag kände mig så värdelös så jag skulle ju vara glad att jag fick uppmärksamhet. Sen började det bli värre, det psykiska övergick till fysiska övergrepp…” (anonym) 
 

Många frågar sig hur detta kan ske. Borde inte lajven vara en trygg arena med många ögon och öron som lätt skulle kunna reagera om något inte verkar stå rätt till?

Förmodligen sker det därför att omgivningen låter det ske. Dels för att lajvare inte på något sätt skiljer sig från andra människor i samhället och dels för att inramningen i många lajv faktiskt gör sexuella trakasserier mer accepterade. Inom sociologin kallas det ”habitus”, d.v.s. en serie koder som ligger till grund för en persons beteende. Många lajv, särskilt inom fantasygenren, är stereotypa. Könsrollerna är tydliga och kodade med olika beteenden.

Manliga spelare väljer oftare en krigarkaraktär med en machoattityd, en acceptans för att sexualisera kvinnor och att handgripligen ta för sig av det man vill ha. Detta beteende skulle knappast vara gångbart i ute i det vanliga samhället, men på många arrangemang är det ett förekommande beteende.
På samma sätt kodas kvinnokaraktärer som underordnade, serviceinriktade, mjuka, horor-madonnor eller värnlösa. Inom den kontexten kan det upplevas helt rimligt att en manlig spelare blir upprörd över att det plötsligt införs regler mot att gestalta våldtäkt, då personen hade tänkt sig att spela aktiv våldtäktsman på lajvet. Genom att kvinnliga karaktärer kodas som underordnade så förstärks de mer dominanta uttrycken hos de manliga.

”Jag var 13 år gammal och skulle åka på mitt allra första lajv med en kompis. Ingen av oss hade någon erfarenhet tidigare och vi kände ingen förutom varandra. Lajvet börjar och det går hyfsat bra fram tills andra dagen då vi får en lapp. På lappen står det att de två äldre männen i tältet mittemot oss vill träffa oss för att de vill hitta varsin fru. Detta var något jag tyckte var sjukt obehagligt och det slutade med att jag gömde mig i skogen de resterande dagarna” (anonym)
 

En annan bidragande orsak är att den utsatta i flera berättelser har hamnat utanför sin grupp och i en ny situation där hon inte känner de omgivande spelarna så väl. Hennes trygghetsnät har försvunnit.

”Märk väl att jag inte kände EN ENDA person i Sverok då. Jag hade åkt helt ensam från min egen förening och hade aldrig träffat någon, så jag hade inte en enda person på plats att prata med eller söka stöd hos.” (anonym)
Ensam i natten
Foto: Michelle Spagnol
 

Det förekommer berättelser där spelare hamnat vilse mitt i natten och där de erbjudits sovplats i utbyte mot sexuella tjänster eller att de vaknat upp med en okänd persons händer på kroppen. På grund av få kontakter i det nya sällskapet hamnar den utsatta automatiskt i en beroendesituation till förövaren och hennes handlingsutrymme minskar.

”Plötsligt märker jag hur någon lägger sig nära mig och börjar pilla på mig på och så småningom under kläderna. Jag var i det läget helt borta men märker att det var killen sedan innan och då tycker jag inte att jag kan säga nej, för han trodde kanske att jag ville. Så han fick hålla på och jag ville mest somna så att jag slapp uppleva det. Vi pratade aldrig mer och jag berättade aldrig för någon.”(anonym) 
 

I många av fallen har personerna av skam eller rädsla för repressalier inte vågat nämna händelsen för någon. I de allra flesta fallen har också förövaren ett större socialt kapital än den utsatta. Det kan vara en mycket äldre och erfarnare person, en arrangör eller en person med många kontakter inom lajvvärlden, som någon skrev: ”en person man kunde lita på”. Om den som varit utsatt för gärningen skulle polisanmäla eller blanda in en arrangör så finns det nästan alltid en berättigad rädsla att hon, genom att medverkat i att sänka gärningsmännens makt och position, också indirekt medverkat till att deras vänner, nätverk och lajvarrangemanget i stort besudlas. Denna starka gruppmekanism bidrar ofta till att många initialt sluter upp bakom gärningsmännen och i stället vänder sig emot offret. Det kan förekomma anklagelser om att hon själv kan ha försatt sig i situationen, ha varit slampig, full, utmanande och ”fördärvat” gärningsmännen. Detta har vi sett otaliga exempel på. Bjästafallet i Sverige och våldtäkten i Steubenville, U.S.A,  bara för att lyfta fram några kända exempel utanför lajvvärlden.

Vilse efteråt
Foto: Katherine Evans
 
”Jag vandrade iskall hemåt och frös. Det var mörkt och jag såg inte ens stigen. Höll på att slå ihjäl mig. Jag försökte bara komma hem så jag kunde få sova. Jag ville bara glömma. Den här killen var kompis med arrangörerna, mina vänner alla. Ingen skulle tro mig och det var därför jag bara höll tyst.”
(anonym)
 

Detta pågående samtal har under en kort tid redan lett till praktiska åtgärder: Flera arrangörer har vidtalat åtgärder mot utpekade personer, förslag på preventiva åtgärder som exempelvis trygghetsvärdar på lajv och säkra sovplatser har kommit upp på dagordningen. Och det pratas och bearbetas. Personer som tidigare under flera år inte har vågat åka på lajv av rädsla har nu kunnat anmäla sig igen och många lajvarrangörer arbetar hårt för att lajv inte ska kunna vara en laglös frizon för gärningsmän att gömma sig inom.

Arbetet kan leda till att personer blir utpekade och uthängda samt får repressalier i form av avstängning från lajv och andra sociala sammanhang. Rättfärdigt eller orättfärdigt är naturligtvis en bedömningsfråga. Det finns också en stor risk att de personer som nu vågat öppna sig kan bli uthängda och ifrågasatta.

”Jag blir iskall inombords när jag inser att jag förmodligen känner flera stycken av de killar som beskrivits här. Personer jag har lajvat med, haft trevligt med och kanske haft turen att inte hamnat ensam med” (anonym)
 

Men det kan också leda till att många lajvare härefter får en betydligt tryggare spelupplevelse med ökad handlingsfrihet.  Att toleransen för denna typ av gärningar minskar i takt med synliggörandet. Det som möjligtvis skulle accepterats i det tysta tidigare kan nu lyftas till ytan och ifrågasättas. Arrangörer och spelare utvecklar nya metoder för ett tryggare spel åt alla och att allt fler kvinnor vågar ta plats och välja bland en större bredd av karaktärer.

Berörd?

  • Diskussioner på ämnet pågår för fullt, förutom i redan nämnda grupper – i Facebookgrupperna; “vi som lajvar”, “Lajvforum” och den nystartade gruppen “Larp Men Unite”
  • Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Diskussionen har också börjat föras i andra öppna lajvkanaler och fler spelare har efterlyst även manliga deltagare i denna diskussion. Dels för att företeelsen inte handlar specifikt om kvinnors upplevelser. Det finns inte bara manliga gärningsmän. Det finns också manliga offer, som kanske riskerar att osynliggöras och stigmatiseras. Men också för att många män vill ta i frågan och stödja på olika sätt.  Frågan är dock om detta massiva erfarenhetsutbyte hade ägt rum överhuvudtaget om forumet hade varit öppet för alla. De flesta medlemmar i Facebookgruppen skulle nog stämma in i ett rungande ”nej” på den frågan, då det är nödvändigt med en fredad zon för de som varit utsatta, för att de överhuvudtaget ska våga berätta.

Flödena fortsätter fyllas, vi fortsätter prata och upptäcker kopplingar. En person som tidigare känt sig förtvivlat ensam om sin upplevelse upptäcker både till sitt hopp och sin fasa att det finns många andra därute som upplevt liknande saker. Det ger styrka och inger mod. Rösterna är kraftfulla och kommer säkerligen inte att tystna på mycket länge.

 

[divider]Om du vill snöa in mer på habitus, socialt kapital och maktstrukturer, läs exempelvis: [/divider]

  • Donald Broady , Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS förlag
  • Nobert Elias: What is Sociology New York, Columbia University Press: 1978
  • Norbert Elias: Established and outsiders, University college Dublin press: 2009
  • Foucault, Michel, Power/Knowledge- selected interviews and other writings 1972-1977, Harvester Wheatsheaf, G.B./Heartfordshire: 1980

 

Illustration: Mckenna71
Prenumerera
Meddelande om
guest

22 Kommentarer
Äldsta
Nyaste Högst rankade
Citerad feedback
Visa alla kommentarer
Susanne Vejdemo

Väldigt viktig text, tack!

Johan_Groth

Verkligen!

Kristin Nilsdotter

Johan, har Sverok någon kommentar? Jag vet ju att ni jobbar aktivt och är duktiga på att tackla frågorna.

Johan_Groth

Det är naturligtvis helt oacceptabelt när deltagare i arrangemang inte kan känna sig trygga. Det omedelbara ansvaret ligger på arrangörerna och föreningen så det vi som förbund gör är att stötta föreningarna på olika sätt.

Det vi gör är bland annat att arrangera utbildningar i arrangörsskap och (förra året) i mångfaldsfrågor. Vi tar fram mallar och rutiner för vad man ska tänka på innnan arrangemang och hur man bör agera om något ändå skulle hända. Vi har också vid flera tillfällen gått in och stöttat föreningar med rådgivning, kontakter till experter m.m.

Den här diskussionen visar att det finns mer att göra, framför allt när det gäller att skapa kanaler där den som drabbats kan komma i kontakt med någon som kan ge stöd.

Kristin Nilsdotter

Tack för snabbt svar! Har Sverok möjlighet att gå in med aktiva påtryckningar på en förening eller lajvarrangemang som har misskött sig avseende dessa frågor? Ger ni särskild stöttning till vissa arrangemang som kanske behöver er mer? (Det är frågor som kommit som meddelanden till mig, varav jag vidarebefordrar dem här tillsammans med rekommendationen att det går utmärkt att kontakta Sverok om man har fler frågor ang. stöd mm)

Johan_Groth

Om styrelsen eller arrangörsgruppen i en förening behöver råd, stöd eller hjälp går det ALLTID bra att kontakta kansliet. Där kommer rätt person att ta tag i fråga.

Detsamma gäller förstås också för en enskild medlem. Det går ALLTID bra att kontakta oss.

När vi fått en bild av läget kan vi gå in och se om och hur vi kan bidra till en positiv lösning.

Sverok stöttar på olika sätt vissa arrangemang, bland annat ordnade vi en konventskonferens, vi ordnar kurser i arrangörsskap och vi arbetar med mångfaldsfrågor i två stora projekt.

Det är viktigt att komma ihåg att vissa saker kan Sverok inte hjälpa till med. Det handlar bland annat om saker som bör hanteras av polis och åklagare. Det vi kan göra då är att stötta föreningen eller en enskild medlem så de vet vart de ska vända sig, vem de ska prata med etc.

Om någon som du har kontakt med vill prata så är de välkomna att kontakta kansliet eller mig direkt via mail, Facebook eller telefon!

Vi finns där för våra medlemmar!

Kristin Nilsdotter

Toppen! Tack för svar och klargörande

Tommy Nilsson

Sverok kan och bör utesluta föreningar vilka inte följer den värdegrund organisationen har.

I det fall det är arrangörer som är inblandade så är det helt klart lämpligt.

Förbundet kan även stänga av medlemmar vilka skadar förbundet vilket angrepp på andra medlemmar i form av sexuellt våld tveklöst innebär.

Petter Karlsson

Så sjukt jobbig men viktig läsning. Tack för texten.

Hemulen

Lajv- och spelvärlden borde kanske ta intryck av den SERIÖSA BDSM-världen där grundregeln är att man beter sig enligt SSC (Safe, Sane and Consensual). På de seriöst organiserade fester som finns åker man ut med huvudet före vid första tecken på att inte respektera andra människors önskan, oberoende av deras kön, läggning och preferens.

Gillis

I den “seriösa” BDSM-världen (hur definierar du f.ö. den?) börjar samma typ av vittnesmål eka, där betrodda och välkända personer pekas ut och historier från fester som av många ansetts säkra har kommit fram allteftersom fler vågar berätta. Det finns ingen gruppering som är immun från samhälleliga strukturer, må vara att vissa är eller åtminstone säger sig vara mer medvetna än andra. BDSM, vare sig man delar upp det i oseriösa och seriösa utövare (vilket jag anser vara ett sätt att distansera sig från problemen och inte vilja ta ansvar för de här frågorna), används av gärningsmän som ett sätt att legitimera övergrepp snarare än att uppnå ett jämlikt utbyte.

Goatseboegen

Inkorrekt.

Hampus Eckerman

Mycket sanning i den.

Ralf Wallen

Tack för texter. Mycket viktig men jobbig att läsa

Anna Troberg

Ugh! Den här texten gjorde mig ledsen och fly förbannad på samma gång. :-( Det är gräsligt att tjejer som vill lajva utsätts för sådant där. Man känner sig ganska maktlös. Men, jag har spritt länken så mycket jag kan och hoppas att fler får upp ögonen för problemet. Det är i alla fall en början. :-)

Tommy Nilsson

Rent spontant vill jag bilda en lynchmobb och jaga de här människohatarna (det är vad de är) till världens ände.

Men de är inte värda ens en sekund av min tid, så jag föreslår en hotline , dit det går att vända sig som anonym när det går snett i spelhobbyn. Fylld av kuratorer, jurister och liknande vilka hjälper dig som drabbats eller helst kan hjälpa dig redan innan det blivit något av det. Tillsammans kan vi förändra.

Bunny Bakusa

Jag vill innerligen tacka skribenten för den här texten. Som rollspelande, lajvande, omedveten cis-man var det en kalldusch som hette duga, men som ledde till en mycket bra diskussion bland mina reguljära spelkontakter. Låt oss försöka ändra på det här tillsammans.

Tommy Nilsson

Uppdaterar min plattform med bilaga 13, som är helt ny och inspirerad av vittnesmålen.

http://www.ideellkraft.se/ideell-kraft-plattformen#TOC-Bilaga-13:-Krishantering

Wonderkarin

Jag blev ombedd att skriva lite mer konkret om sexuellt samtycke och lajv så det gjorde jag.

http://wonderkarin.blogspot.se/2014/11/entusiastiskt-samtycke-och-sexuell-etik.html

Karl Troll Rosenqvist

Gott att se att detta uppmärksammas. Jag vet människor som utsatts och försökt driva detta vidare som helt motarbetats av den förening de verkat i.

Goatseboegen

“Arbetet kan leda till att personer blir utpekade och uthängda samt får repressalier i form av avstängning från lajv och andra sociala sammanhang.” Det är ALDRIG ok att hänga ut någon innan en juridisk dom har fallit. Att göra det är ett straffbart lagbrott.

Pia Ljunggren

Det här var en riktig ögonöppnare för mig. Har en 12-åring som älskar medeltiden och gärna skulle vilja vara mer aktiv i detta. Nu kan jag ge henne bättre stöd och råd. Tack.

22
0
Vi vill gärna höra dina åsikter. Kommentera nedanför!x
()
x