Rekordlåga betyg trots allt fler dataspel

Det är sajten Finder som gjort en sammanställning av Metacritics medelbetyg av årens dataspel. 2001 älskade recensenterna spelen som mest. Då återfanns 32 dataspel i den eftertraktade 90+klubben (det vill säga spel som i genomsnitt fått över 90% i betyg av de större spelsajterna). Förra året enbart åtta och 2015 så få som fem.

Betyder detta att recensenter blivit mindre generösa i att dela ut fullpoängare eller har kvalitén på dagens spel stagnerat eller rent av sjunkit? Det kan man inte uttyda av statistiken, men vad tror ni?

Fler berättelser
Finn Dolda Ting i Rollspelets historia