Jag var på Jönköpings regions kulturting tack vare jobbet igår. Utifrån spelkulturens synvinkel var det mycket befriande!

Jag har haft cirka 2-3 års paus från de där kretsarna på grund av mer jordnära arbetsuppgifter och noterar en tydlig attitydsskillnad mot spelkulturen från kulturetablissemanget sedan vi ifrån folkbildningen och Studiefrämandets projekt SpelArena inledningsvis krigade med bland annat Tillväxtverket och de dåvarande regionala kulturnätverken för att få upp spelens nyttovärden på agendan.  Det var förvisso ett regionalt projekt, men vi nätverkade friskt över hela sverige med liknande initiativ och eldsjälar främst genom Sveroks, Druidz E-sports och Studiefrämjandets nätverk.

Därför är det extra befriande när Myndigheten för Kulturanalys numera ganska otvunget tar upp spel som en av många kulturyttringar man mätt omfattningen av och nästan ingen i publiken uttalar kritiska frågor. Så var det inte för fem år sedan.

Nu får man ta den här rapporten med en nypa salt. Det är 54% svarsfrekvens över lag och ett mycket större bortfall ibland de yngre under 30 år. Likaså har man inte ställt frågorna till barn upp till 16 år över huvud taget. Men ändå, spelkulturen har fått fäste i finrummet och jag är övertygad om att den är här för att stanna.

http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2016/01/Kulturvanor.pdf